Riscurile revoluţiei fiscale: şomaj, inechitate şi investiţii mai mici

După un an de anunțuri confuze, guvernul a prezentat schiţa modificărilor Codului Fiscal, cu mai puţin de două luni până la aplicarea acestora, contrar prevederilor legislaţiei în vigoare.

Proiectul noului Cod Fiscal con­firmă intenţiile politicienilor aflaţi la guvernare de a trece po­vara contribuţiilor sociale ex­clusiv în cârca an­ga­jaţilor, de a mic­şora cota de con­tribuţie pentru pensii aferentă pilonului II şi surprinde prin crearea aşa-nu­mitei contribuţii asiguratorii pen­tru muncă, de fapt fosta taxa de solidaritate, rebotezată şi majorată până la 2,25%, pe care o vor plăti angajatorii.

Guver­nul intenţionează să mic­şoreze impozitul pe venit de la 16% la 10%, mişcare menită să acopere costurile transferului con­tribuţiilor în sarcina an­ga­jaților.

În viziunea guvernanţilor, mă­surile ar trebui să reducă „mun­ca la negru“ cu aproximativ 10% şi să urce încasările bugetului de asigurări sociale cu 3 miliarde lei. Economiştii avertizează însă că milioanele de angajaţi din me­diul privat ar putea fi afectaţi ne­ga­tiv de măsurile fiscale şi nici bu­getele statului s-ar putea să nu beneficieze de încasări mai mari.

Transferul contribuţiilor, o loterie

„Este foarte probabil că in­tro­du­cerea contribuţiilor în salariul brut va avea un efect negativ atât asupra salariaţilor din me­diul privat, cât şi al companii­lor. În schiţa Codului Fiscal nu există o modalitate legală care să impună majorarea automată a salariilor cu acele cote de con­tribuţii plătite acum de com­pa­nii, deoarece nu era legal. Ca ata­re, mulţi oameni nu vor be­neficia de majorarea lefurilor. De pildă, sunt unii angajaţi care şi-au negociat salariul net şi ei nu beneficiază automat de ma­jorarea brutului, deoarece aran­jamentul lor contractual este diferit“, ne-a declarat Dan Schwartz, partener coordonator al firmei de consultanţă RSM România.

Con­sultantul fiscal Andrei Benţa ne-a pre­cizat că, în ipo­teza în care an­ga­jatorii nu ma­jo­rează salariile brute cu 22,75%, cei care au salarii brute între 3.000 de lei şi 6.000 de lei vor pierde 16,5% din leafa netă. „Evaluările mele pentru un salariu brut de 3.000 lei, pentru care acum salariul net es­te de 2.104 lei, arată că re­ţi­ne­rea unor contribuţii sociale de 35%, în condiţiile unui impozit pe salarii de 10%, va avea ca re­zul­tat un salariu net de 1.755 de lei, o scădere cu 349 de lei“, ne-a declarant Benţa. Consultantul spune că, în cazurile în care se ma­jorează salariile brute cu 22,75%, atunci efectul este neutru.

IMM-urile şi sindicatele resping măsurile

Mutarea contribuţiilor în sarcina exclusivă a angajaţilor este res­pin­să de comunitatea firmelor mici şi mijlocii din România. O majoritate covârşitoare, de 82%, dintre reprezentanţii IMM-urilor resping trecerea contribuțiilor de la angajator la salariat, iar 84,3% consideră că exerciţiul va avea efec­te negative, potrivit unui sondaj realizat de Consiliul Na­ţional al Întreprinderilor Pri­va­te Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).

Nici sindicatele nu agreează in­clu­derea contribuţiilor sociale în sa­lariul brut. Blocul Naţional Sin­di­cal (BNS) critică faptul că guver­nul „a eliberat angajatorul de toată responsabilitatea finan­ță­rii colective a sistemului de se­cu­ritate socială“. Comunicatul BNS pune problema finanţării să­nătăţii, lăsată pe umerii an­ga­ja­ţilor, în condiţiile în care aceştia vor suporta costurile tuturor ca­te­goriilor sociale scutite de con­tri­buţie şi avertizează că, „pro­babil, în perioada următoare vom primi de la Ministerul Să­nă­tății Publice completarea acestui «cadou», lista prestațiilor me­dicale ce nu vor mai fi acoperite de asigurarea medicală“.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *