Marea păcăleală: mărirea salariilor cu 25%

Tot acest spectacol al împrăștierii cu promisiuni de lefuri mărite are câștigători cerți doar în parlament și în primării, fiind probabil și o recompensă pentru aburirea populației.

Majorarea salariilor a fost punctul for­te al programului de guvernare creat în laboratoarele PSD, coordonate de colecționarul de artă Darius Vâlcov, și a avut forța de a seduce un elec­to­rat naiv și strâmtorat. Cu excepția par­lamentarilor, primarilor și mi­li­ta­rilor, pentru care salariile s-au mărit din vreme, restul angajaților din spa­țiul public nu vor câștiga mai mulți bani.

Promisiuni şi minciuni

Anul a fost marcat de valuri succesive de promisiuni de măriri de salarii, de majorări punctuale și de amânări, to­tul culminând cu marea păcăleală a creș­terii cu 25% a salariilor brute, si­multan cu trecerea contribuțiilor so­ciale în cârca angajaților.

Dacă medicii și profesorii, cărora li se promiteau măriri masive ale salariilor, trebuie să aștepte anul viitor pentru a pipăi bunăstarea și în buzunare, po­li­ticienii și-au răsplătit armatele elec­to­rale. În vara acestui an, șefii admi­nis­trațiilor locale au beneficiat de du­blări sau chiar triplări de salarii, fe­no­men care s-a extins asupra angajaților din subordine. Discret, euforia a cu­prins aproape toate primăriile Ro­mâ­niei, însă efectul nu a întârziat să apa­ră: edilii au sacrificat fondurile de in­vestiții, iar pe alocuri nu mai sunt bani de salarii. Cum se va termina aven­tura salariilor majorate din pri­mării? Unii speră ca guvernul să le aloce integral banii colectați din im­po­zitul pe salarii, din care acum rețin doar 70%, așa cum a promis fosta mi­nistră a Dezvoltării Sevil Shhaideh. Cum însă cheltuielile depășesc în mul­te localități încasările din această sur­să, ne putem aștepta la măriri vio­len­te de taxe locale începând de anul vii­tor, pe de o parte, din cauza facturii de salarii, pe de altă parte, pentru rea­li­zarea investițiilor absolut necesare.

Parlamentarii au avut grijă să-și mă­rească masiv propriile lefuri, un salt de la 5.000 de lei la 13.000 de lei. De­si­gur, șefii Camerelor Legislativului au beneficiat de măriri mai sub­stan­țiale, în timp ce președintelui Româ­niei i s-a micșorat leafa.

Militarii au beneficiat de majorări de salarii cu 15% tot în această vară, în­să efortul financiar mărit și amânarea rectificării bugetare necesare pentru a achita factura de salarii a creat sin­co­pe. S-a pus problema plății sa­la­rii­lor în mai multe tranșe, rezolvată du­pă demisia ministrului Apărării.  Ceea ce s-a întâmplat însă la Ministerul Apărăriidescrie haosul provocat de aceste majorări de salarii impuse de un așa-numit program de guvernare, deși era incertă capacitatea bugetului de a finanța cheltuiala.

Dar cea mai puternică promisiune, asu­pra căreia liderii PSD au insistat la infinit, a fost majorarea salariilor cu 25% de la 1 ianuarie 2018. Consiliul Fis­cal evaluase că, dacă toate salariile bugetarilor s-ar fi mărit cu 25% de la 1 ianuarie 2018, iar profesorii ar fi be­ne­ficiat de promisele majorări cu 50%, factura de salarii a statului s-ar fi um­flat cu încă 25 de miliarde de lei. De unde să ia banii ăștia, dacă doar în acest an, ca urmare a ma­jo­rărilor sa­la­riale apărute pe parcurs, fac­tura de sa­larii a statului s-a mărit cu 5 mi­li­ar­de de lei față de sumele ini­țial pla­ni­fi­cate?  Înțelegând, probabil, că nu sunt bani suficienți pentru a mă­ri sa­la­riile cu 25%, politicienii PSD & ALDE au re­curs la  Planul B: trecerea con­tri­bu­ții­lor sociale exclusiv în cârca anga­ja­ți­lor. Mișcarea avea scopul de a res­pec­ta o promisiune, cea  a ma­jo­ră­rii, atât că se creștea salariul brut, pe hâr­tie, în­să banii erau înșfăcați aproa­pe in­te­gral de stat, prin plata con­tr­i­buțiilor sociale – o minciună prin omi­siune.

Partea leului

În timp ce marea promisiune de ma­jorare a salariilor bugetarilor cu 25% s-a dovedit o cacealma, parlamentarii și primarii și-au mărit salariile din vre­me. În administrația publică, sa­la­riul mediu brut din România era, în au­gust, de 5.412 lei (1.182 de euro), mai mare ca cel din Ungaria și dublu față de cel din Bulgaria. În plus, sa­lariul mediu brut din administrația pu­blică este aproape dublu față de sa­lariul mediu pe economie, care a ajuns în august la  echivalentul a 718 euro, și cu 113 euro mai mic decât cel obținut de mânuitorii de bani, an­ga­jații din piața financiară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *